🌸

Thư viện
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (học kỳ thứ 6) đối với sinh viên liên thông ngành Dược Đợt 2 năm 2015 (Lớp DH15134. DH15136, DH15137)

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT