LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 03-2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 03-2021

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 12/2020

Ghi chú: Sinh viên có tên trong danh sách phải đóng lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản (400.000 đồng/môn) trước ngày 13/12/2020

DANH SÁCH ĐƠN KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 12/2020

Sinh viên có tên trong danh sách đơn không hợp lệ thì không được dự thi kỳ thi phụ tháng 12/2020. Nếu sinh viên có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 12/2020

Sinh viên không tham gia được kỳ thi phụ trong trường hợp có lý do chính đáng phải nộp đơn hoãn thi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước khi thi. Nếu các trường hợp đột xuất thì phải nợp đơn hoãn thi chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thi. Nếu các trường hợp vắng thi kỳ thi phụ không có lý do và nộp đơn hoãn thi không đúng quy định thì sẽ học lại học phần đó.

×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinh@mut.edu.vn Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển