Trung tâm Thí nghiệm - Thực Hành

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai
02516.284.555

Thông báo về việc học thực hành cho các lớp học tại Biên Hòa

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Trung tâm thí nghiệm thực hành 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

                                          THÔNG BÁO

                       V/v học thực hành cho các lớp học tại Biên Hòa

Kính gởi:       - Phòng quản lý sinh viên

- Phòng quản lý đào tạo

- Giáo viên cố vấn học tập các lớp tại cơ sở Biên Hòa

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, Giám đốc Trung Tâm Thí Nghiệm Thực Hành đã đi khảo sát thực tế tại các cơ sở mà nhà trường dự định hợp tác đào tạo như trường Cao Đẳng Nghề Số 8 và Trường Cao Đẳng Y Tế Tỉnh Đồng Nai, để sinh viên theo học tại cơ sở Biên Hòa được thuận tiện cũng như giảm tải cho Trung Tâm Thí Nghiệm Thực Hành tại cơ sở Dầu Giây. Tuy nhiên qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 không có đủ trang thiết bị, hóa chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các bài thực hành theo chương trình đào tạo của Trường Đại học công nghệ Miền Đông. Đối với Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai mặc dù đồng ý giúp nhà trường triển khai học thực hành nhưng cũng đang trong tình trạng quá tải, không thể tiếp nhận thêm sinh viên.

Với kết quả khảo sát trên không thể để sinh viên thực hành tại các cơ sở nói trên vì không đáp ứng được yêu cầu chất lượng đào tạo. Chính vì vậy, Trung Tâm Thí Nghiệm Thực Hành đề nghị các lớp học tại cơ sở Biên Hòa sẽ học các môn Thực hành tại cở chính Dầu Giây.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên theo học tại cơ sở Biên Hòa, Trung Tâm Thí Nghiệm Thực Hành sẽ tổ chức cho lớp học liên tục các buổi cuối tuần bao gồm sáng, chiều, tối thứ 7 và sáng, chiều, tối Chủ nhật (05 buổi học và 01 buổi thi) cho một môn thực hành 1 tín chỉ.

Kính đề nghị các học viên và các phòng ban liên quan phối hợp thực hiện theo thông báo này.

                                                                 GĐ. TRUNG TÂM TN – TH

                                                                                                    (Đã ký)

                                                                        TS. Nguyễn Văn Trọng

 
Tải file đính kèm: