Phòng Quản trị thiết bị

QL1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253.232
vietdungdhmd@gmail.com

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản trị thiết bị

 

* Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng sử dụng cơ sở vật chất của Trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư máy móc, trang thiết bị cho giảng dạy và học tập. Theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.
 

* Nhiệm vụ :

- Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và quản lý toàn bộ hệ thống nhà cửa gồm các phòng làm việc, phòng thực hành, giảng đường, phòng học, hội trường, ký túc xá, sân vườn cây cảnh, hệ thống cung cấp điện nước.

- Xây dựng kế hoạch, trang bị và quản lý hệ thống thiết bị, máy móc vật tư kỹ thuật bao gồm cả các phòng thực hành máy vi tính, cabin ngoại ngữ, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

- Lập kế hoạch bảo dưỡng và tổ chức thực hiện việc phục vụ trang thiết bị theo yêu cầu của các đơn vị và bảo dưỡng máy móc thiết bị theo chế độ quy định.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật  tư kỹ thuật, dụng cụ, công cụ… phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên trong toàn trường.

- Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

- Hàng năm phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định.

- Phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy trong toàn trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định pháp luật hiện hành của trường.

 

Điện thoại liên hệ: (0251).6253.232