KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02513) 772.668
phongdaotao@mut.edu.vn

Giới thiệu

 

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

                       Ths. Thái Thanh Thanh Trâm

          Thư ký khoa

Khoa Kinh tế và Quản lý (KT-QL) được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-CTHĐQT-ĐHCNMĐ ngày 23/7/2018 của Chủ tịch HĐQT Trường ĐHCNMĐ. Có thể nói Khoa KT-QL được hình thành khá muộn vì những điều kiện khó khăn ban đầu về nhân sự và sinh viên. Nhưng với sự quyết tâm xây dựng và tiếp tục hoàn thiện, trường đã nỗ lực duy trì điều kiện giảng dạy tốt nhất cho sinh viên và thành lập nên Khoa KT-QL, tăng cường giảng viên có chuyên môn tốt.

Sinh viên đang đứng trước thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0 2

Khi qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế, đất nước chuyển mình giao thương quốc tế, công nghiệp phát triển, khối ngành kinh tế là một ngành đang quay trở lại trên trường đua về nhu cầu nhân sự. Các khu công nghiệp mọc lên trên khắp mọi miền đất nước, việc giao thương, hợp tác nước ngoài đẩy mạnh, nhu cầu về lực lượng lao động có trình độ là hết sức lớn. Vì vậy, trong tương lai trường sẽ quyết tâm xây dựng một Khoa KT-QL lớn mạnh về chất lượng giảng viên và cả sinh viên với những ngành mũi nhọn như kinh doanh quốc tế, quản lý công nghiệp, quan hệ công chúng.

Kinh doanh quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức chung về quản trị và kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực ngoại thương như đầu tư quốc tế, logistics, vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế. Các bạn có thể hiểu, đây là công việc giao dịch giữa các quốc gia với nhau, nhằm mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

Quản lý công nghiệp là sự kết hợp những kiến thức giữa các khối ngành Kinh tế gắn liền với quá trình sản xuất. Có kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh.

Quan hệ công chúng giúp cho một tổ chức và cộng đồng của nó có mối liên hệ với nhau, một cách tương hỗ. Mục tiêu ngắn hạn của hoạt động quan hệ công chúng là sự thấu hiểu lẫn nhau hoặc sự định vị vị trí của tổ chức đó trong lòng khách hàng hay cộng đồng của mình. Mục tiêu tuyệt đối của hoạt động quan hệ công chúng là sự yêu mến và những cái nhìn đầy tích cực của công chúng đối với công ty./.