Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Khu U - Trường ĐHCN Miền Đông
02516.554.777
dongduyninh@gmail.com

Giới thiệu

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

                                                                  

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học (NN-TH) là đơn vị đào tạo ngoại ngữ và tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường ĐHCNMĐ.

* NHÂN SỰ:

 • ThS. Phạm Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm
 • ThS. Đồng Duy Ninh - Phụ trách bộ môn Tin học
 • CN. Nguyễn Thị Ngọc Bích - Thư ký

* GIẢNG VIÊN:

 • ThS. Đặng Hữu Liêm
 • ThS. Phạm Quốc Hưng
 • ThS. Phạm Đình Mỹ Lộc
 • ThS. Lê Thanh Hưng
 • ThS. Huỳnh Ái
 • ThS. Nguyễn Thị Hà
 • ThS. Nguyễn Thanh Thảo
 • ThS. Hồ Anh Tuấn
 • ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • ThS. Quách Thị Bích Nhường
 • ThS. Bùi Quang Thành
 • ThS. Nguyễn Tấn Dũng
 • ThS. Nguyễn Tài Tiệp
 • ThS. Nguyễn Đăng Tỵ

 

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, ngoài các giảng viên cơ hữu, Trung tâm mời các giảng viên thỉnh giảng là những Thạc sĩ, Tiến sĩ, nghiên cứu sinh đang giảng dạy tại các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh.

ThS. Phạm Thành Trung, Phó Giám đốc Trung tâm (thứ nhất, bên trái) cùng các giảng viên trong khoa.

Sinh viên tromg giờ học Vi tính tại phòng thực hành CNTT

Sinh viên tromg giờ học Vi tính tại phòng thực hành CNTT

Sinh viên trong tiết học ngoại ngữ

Tổ chức Lễ hội Halloween của sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh

Với cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo tiền thân là lãnh đạo và giảng viên có bề dày kinh nghiệm về công tác quản lý và công tác chuyên môn, cùng với sự quan tâm sâu sát của Ban Giám hiệu, chúng tôi đã nhanh chóng xác định cho mình hướng đi đúng, đó là: 

1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm

 - Trước hết, Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ứng dụng ngoài chương trình chính khóa theo quy định chương trình chuẩn đầu ra của Bộ giáo dục và Đào tạo cho sinh viên nhà trường;

- Tổ chức kiểm tra cấp Giấy chứng nhận theo chức năng cho sinh viên sau khi đã hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tất cả các hoạt động của Trung tâm đều tuân theo quy định của pháp luật, của Bộ GD-ĐT và các quy định của trường.

- Cùng với các hoạt động chuyên môn, Trung tâm còn có nhiệm vụ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia quản lý giáo dục sinh viên theo quy định. 

2. Về công tác chuyên môn

Trung tâm nhanh chóng triển khai công việc trước mắt phục vụ đào tạo, đó là:

- Xây dựng chương trình môn học, đề cương chi tiết theo chương trình quy định của Bộ GD-ĐT;

- Biên soạn đề cương bài giảng, đề cương ôn tập và xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình riêng để giảng dạy;

- Xây dựng ngân hàng đề thi theo dạng đề thi Chứng chỉ bậc 3 (B1) chuẩn khung Châu Âu.

3. Về mặt tổ chức

Ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, Trung tâm đã xây dựng các văn bản chỉ rõ kế hoạch phát triển của đơn vị và để làm cơ sở pháp lý định hướng mọi hoạt động của Trung tâm.

- Xây dựng Lộ trình hoạt động của Trung tâm để thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ.

- Xây dựng văn bản Phân công trách nhiệm trong lãnh đạo và nhân viên của trung tâm quy định rõ chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đơn vị.

- Xây dựng các quy trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để đảm bảo chính xác, khoa học và tiện ích, dễ làm, dễ kiểm tra trong từng hoạt động.

Đến nay, Trung tâm đã và đang tổ chức đào tạo 8 lớp tiếng Anh và 7 lớp Tin học với 827 sinh viên.

Trong xu hướng phát triển của thời đại, ngoại ngữ và tin học là chiếc cầu nối để nghiên cứu, giao lưu, học hỏi, đồng thời cũng là công cụ đắc lực cho công tác chuyên môn. Cùng với sự phát triển ngày càng chuẩn mực về chất lượng đào tạo, việc đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho sinh viên các khoa của Trường ĐHCNMĐ luôn là vấn đề được BGH nhà trường đặc biệt quan tâm.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao phó, tập thể lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm NN-TH quyết không ngừng phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa trọng trách của mình để góp phần tạo ra dấu ấn riêng của trường: Sinh viên tốt nghiệp của trường, ngoài bằng cấp chuyên môn cao còn có trình độ ngoại ngữ và tin học vượt trội, có kỹ năng và sự tự tin cần thiết của người tốt nghiệp đại học trong công tác và nghiên cứu sau khi ra trường./.