KHOA NGOẠI NGỮ

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
0933.593.089
tonypham_2005@yahoo.co.uk

Giới thiệu

KHOA NGOẠI NGỮ

                                       ThS. Phạm Thành Trung

                                                                                     Phó Trưởng khoa

Khoa Ngoại ngữ  được thành lập từ những ngày đầu thành lập trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học các ngoại ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh chuyên ngành và cơ bản cho các khóa học trực thuộc Trường ĐHCNMĐ và những đơn vị khác ở khu vực phía Nam. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên và giảng viên có uy tín và giàu kinh nghiệm, Khoa Ngoại ngữ (NN) không ngừng đổi mới và xây dựng một chương trình chất lượng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và quốc tế.

Thầy Phạm Thành Trung Phó Trưởng khoa

Sinh viên ngôn ngữ Anh được học với Thầy nước ngoài

Thầy Phạm Thành Trung (áo trắng) với các sinh viên vừa tốt nghiệp

1. Chức năng

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ,

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong Trường ĐHCNMĐ.

- Đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học các ngành và chuyên ngành thuộc về ngoại ngữ.

- Phụ trách giảng dạy chương trình ngoại ngữ căn bản cho sinh viên của trường.

2. Nhiệm  vụ, quyền hạn

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ GD-ĐT, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

- Tham mưu cho BGH các hoạt động, biện pháp nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức, sinh viên trong Trường ĐHCNMĐ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan đến khoa; thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm  chất lượng đàotạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và  tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, người lao động và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên và học viên thuộc khoa quản  lý.

 - Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo quy định hiện hành.

3. Mục tiêu và định hướng hoạt động

- Tăng cường giờ học luyện 4 kỹ năng cho sinh viên (ví dụ: TOEIC 4 kỹ năng) song song với các môn học có trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên trước khi tốt nghiệp có thể thi và đạt được chứng chỉ quốc tế. Điều này giúp sinh viên được thuận lợi kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp trong môi trường cạnh tranh.  

- Thành lập Câu lạc bộ nói tiếng Anh để tạo môi trường nói tiếng Anh cho sinh viên luyện tập thường xuyên.

- Tổ chức các lớp kỹ năng mềm và bổ túc kiến thức về chuyên ngành thương mại, ngân hàng, du lịch... có thể giúp ích cho sinh viên trong các giờ học thực hành tiếng Anh.

Làm chủ được ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ngôn ngữ chính thống quốc tế, chúng ta sẽ dễ dàng xóa bỏ những rào cản để tham gia vào xu hướng hội nhập quốc tế. Với sứ mạng đó, khoa Ngoại ngữ thuộc Trường ĐHCNMĐ sẽ từng bước trang bị cho người học hành trang quan trọng này để họ có thể tự tin khẳng định vị thế của chính mình trong tương lai./.

Tải file đính kèm: