Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 5 năm xây dựng và phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

5 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi trình độ phát triển xã hội đòi hỏi một nguồn nhân lực phù hợp. Để phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, trước xu thế hội nhập và nền kinh tế tri thức, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta rất cần có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đông về số lượng, đa dạng về ngành nghề là chìa khóa, là yếu tố cơ bản bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững, tạo sức cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, đất nước đòi hỏi nền giáo dục và đào tạo phải có nhiều nỗ lực lớn hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày nay cùng với các trường đại học công lập do nhà nước đầu tư, các trường đại học ngoài công lập được mở ra theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng để góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp đổi mới.

Các nhà đầu tư tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đại học, quyết góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cao phục vụ đất nước, đã chọn tỉnh Đồng Nai, tỉnh có vị trí quan trọng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam làm nơi đặt Trường ĐHCNMĐ. Được lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai và Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ, ngày 11 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2168/QĐ-TTg cho phép thành lập Trường ĐHCNMĐ

Như vậy, đến nay Trường ĐHCNMĐ đã tròn 5 năm!

Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám hiệu (BGH), toàn thể giảng viên, chuyên viên và cán bộ nhà trường đã đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung các nguồn lực phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo. Ngay trong hồ sơ thành lập trường, tập thể lãnh đạo nhà trường đã xác định ĐHCNMĐ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo đúng đề án thành lập, chiến lược phát triển và yêu cầu của thị trường lao động.

1. Về đào tạo:

Tuy mới thành lập, còn rất nhiều khó khăn nhưng nhà trường luôn đặt việc nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội là kim chỉ nam xuyên suốt trong công tác quản lý đào tạo của nhà trường.

Về chương trình đào tạo, căn cứ vào chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tham khảo các chương trình đào tạo thành công của các trường đại học bạn và thực tiễn xã hội, nhà trường đã xây dựng chương trình sát với mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội nước ta, hội nhập quốc tế và luôn thường xuyên rà soát, cập nhật, đổi mới để bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trong giảng dạy và học tập, nhà trường luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, trọng tâm của đổi mới phương pháp giảng dạy là lấy sinh viên làm trung tâm, tăng cường các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

Nhà trường đặc biệt quan tâm tới đội ngũ giảng viên, xem đây là yếu tố then chốt quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo. Tất cả các giảng viên đứng lớp đều có bằng thạc sĩ trở lên, có kiến thức chuyên môn sâu, có tâm huyết với nghề và đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học.

Đến nay, trường đã mở được 11 ngành đào tạo đại học:

1. Dược học

2. Ngôn ngữ Anh

3. Kỹ thuật công trình xây dựng

4. Quản lý công nghiệp

5. Quản lý tài nguyên và môi trường

6. Quản lý đất đai

7. Quan hệ công chúng

8. Luật kinh tế

9. Kinh doanh quốc tế

10. Công nghệ kỹ thuật ô tô

11. Thú y

Số lượng sinh viên chính quy hiện đang theo học là  4620

Trường hiện đang phối hợp với Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TPHCM, Trường Đại học Vinh, đào tạo gần 20 ngành cao học các loại. Hiện nhà trường đang có 152 học viên cao học các ngành.

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Công tác tổ chức trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào ổn định. Nhà trường đã hoàn thiện hệ thống văn bản, bảo đảm mọi hoạt động đều dựa trên hệ thống các văn bản pháp luật như: Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, Quy chế về chế độ làm việc của giảng viên, Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, Quy chế chi tiêu nội bộ, Chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, ban, trung tâm của trường.

Các đơn vị trực thuộc nhà trường hiện nay có:

a. Các phòng:

1. Phòng Đào tạo

2. Phòng Tổ chức – hành chính

3. Phòng Tài chính – kế hoạch

4. Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

5. Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên

6. Viện Khoa học công nghệ Miền Đông

7. Phòng Quan hệ doanh nghiệp

8. Ban Tư vấn tuyển sinh.

b. Các khoa:

1. Khoa Dược

2. Khoa Luật kinh tế

3. Khoa Ngoại ngữ

4. Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô

5. Khoa Kinh tế và quản lý

6. Khoa Thú y – chăn nuôi

7. Khoa Xây dựng công trình

c. Các trung tâm:

1. Trung tâm Ngoại ngữ - tin học

2. Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Trung tâm Thí nghiệm – thực hành 

Hiện nay nhà trường có 202 giảng viên, trong đó có:

- Giáo sư tiến sĩ:         5

- Phó giáo sư tiến sĩ:   8

- Tiến sĩ:                    33

- Thạc sĩ:                 156

3. Về cơ sở vật chất:

Trong 5 năm qua, nhà trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình với tổng giá trị trên 250 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đền bù giải phóng toàn bộ mặt bằng trên diện tích 10 ha tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

- San lấp mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng cấp thoát nước, hệ thống nước dự trữ, các trục đường giao thông nội bộ và xung quanh trường, trạm điện và hệ thống cột điện, hệ thống chiếu sáng, hàng rào quanh trường, cổng...

- Mở con lươn trước cổng trường, tạo thuận lợi cho xe ra vào cổng trường

- Tòa nhà chữ U có 3 tầng làm giảng đường, các phòng lab, phòng vi tính, phòng nghe nhìn với diện tích sàn xây dựng là 4.620 m2.

- Khu thí nghiệm, thực hành với diện tích sàn xây dựng là 2500 m2.

- Khu Ký túc xá 5 tầng và căn tin với diện tích sàn xây dựng là 5452m2.

-  Khu nhà xe với diện tích 1200m2.

- Hệ thống đường nội bộ với diện tích 22.000m2

- Tòa nhà A1 có 6 tầng làm khu hiệu bộ, các văn phòng, các khoa, phòng học, phòng thí nghiệm với diện tích 6.185m2.

- Khu thể thao đa năng gồm hai sân bóng đá với mặt cỏ nhân tạo, 4 sân bóng chuyền, 1 sân bóng rổ, 4 sân cầu lông, khu thể thao đa năng ngoài trời, 6 bàn bóng bàn với diện tích 10.420m2.

4. Các đoàn thể:

a. Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng Trường ĐHCNMĐ hiện nay có 12 đảng viên  do PGS.TS.NGND. Huỳnh Văn Hoàng làm Bí thư chi bộ.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, mọi mặt hoạt động của nhà trường đều luôn phát huy tính đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; lãnh đạo đảng viên và quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, cải tiến và nâng cao phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đảng viên, quần chúng, chống lại các hiện tượng tiêu cực, xây dựng môi trường sống, làm việc, học tập lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, cùng nhau xây dựng Trường ĐHCNMĐ phát triển.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, nâng cao ý thức về an ninh chính trị, bảo vệ tài sản của nhà trường. Các năm vừa qua, chi bộ luôn được Huyện ủy Thống Nhất công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong 4 năm qua, chi bộ đã kết nạp được 7 đảng viên mới là giảng viên, công nhân viên và sinh viên. Hiện còn có nhiều giảng viên, cán bộ công nhân viên và trên 20 sinh viên đã viết đơn xin gia nhập Đảng và đã học lớp đối tượng đảng. Công tác phát triển Đảng trong cán bộ - sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực.

b. Công đoàn trường

Công đoàn trường là tổ chức chính trị xã hội, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giảng viên và cán bộ công nhân viên trong trường, hoạt động dưới sự lãnh đạo của chi bộ.

Chủ tịch công đoàn trường hiện nay là bà Phan Thị Kim Tuyến, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch của trường.

Trong thời gian qua, công đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc các cuộc vận động chính trị, thực hiện tốt việ chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đã phối hợp với chính quyền tổ chức, vận động giảng viên, các bộ công nhân viên thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia quản lý công tác chuyên môn; phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức nói chuyện thời sự, nâng cao nhận thức của đoàn viên, tổ chức các hội nghị công nhân viên chức, tham gia xây dựng các quy chế quản lý giảng viên, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định nghiên cứu khoa học trong trường, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động, chế độ điều dưỡng, trợ cấp khó khăn, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thăm hỏi các công đoàn viên có việc hiếu, hỷ.

Trong thời gian qua, công đoàn đã tổ chức cho giảng viên, cán bộ công nhân viên được đi nghỉ mát ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Thái Lan, tạo không khí vui tươi, hiểu biết lẫn nhau, hòa nhập để đóng góp nhiều hơn cho nhà trường.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, công đoàn trường khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong nhà trường.

Công đoàn đã giới thiệu được 6 công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

c. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường là tổ chức trính trị, xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của chi bộ.

Bí thư đoàn trường hiện nay là cô Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.

Ban chấp hành đoàn trường rất chú ý đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lối sống lành mạnh và giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên và thanh niên, thường xuyên tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội, vân động đoàn viên và thanh niên phấn đấu học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, tham gia các hoạt động xã hội tốt.

Chính nhờ các phong trào xung kích, phấn đấu học tập của đoàn, các sinh viên của trường đạt kết quả học tập tốt. Nhiều sinh viên được nhận các mức học bổng 50 triệu đồng, 32 triệu đồng, 15 triệu đồng…

Việc xây dựng nếp sống lành mạnh có kết quả tốt. Trong những năm qua, không có sinh viên nào vướng vào tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy; chấp hành tốt pháp luật, không có sinh viên vi phạm luật giao thông...

Trong những năm qua, Đoàn trường đã tổ chức được 3 đợt tham gia mùa hè xanh, giáo dục sinh viên biết quan tâm, chia sẻ những mảnh đời khó khăn, tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Đoàn trường đã tích cực tham gia và phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn xây dựng phong trào an ninh bảo vệ Tổ quốc, được Công an tỉnh Đồng Nai và Công an Huyện Thống Nhất khen ngợi.

Đoàn cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong trường, liên kết với các đơn vị ở tỉnh, và huyện, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia, tạo mối gắn kết với các tổ chức Đoàn trong tỉnh.

Ban chấp hành đoàn nhiều lần được Tỉnh đoàn khen thưởng về các hoạt động đoàn ở Trường ĐHCNMĐ.

Đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 20 đoàn viên ưu tú trong cán bộ và sinh viên để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

5. Quan hệ quốc tế

Xu hướng hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học - công nghệ đã và đang thúc đẩy giáo dục đại học của các nước đổi mới không ngừng để cập nhật nhanh chóng những xu thế mới, tri thức mới.

Trường ĐHCNMĐ mới thành lập, đi sau, nhưng mong muốn vươn lên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, nhà trường đã đặt ra, một trong những nhân tố bảo đảm bảo đảm sự phát triển tốt là phải hợp tác quốc tế. Nhà trường muốn thông qua việc hợp tác quốc tế để có điều kiện định hướng sự phát triển của trường theo hướng hiện đại, tiếp cận được các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới, giúp nhà trường thiết lập được nhiều hình thức hợp tác đa dạng, phong phú thông qua các dự án hợp tác đào tạo, trao đổi về học thuật, trao đổi giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ các hoạt động và chương trình khác có lợi cho tình hữu nghị giữa các trường với nhau. Trên tinh thần đó, vừa qua nhà trường đã đi thăm và có văn bản hợp tác lâu dài với Trường Đại học Cheng Shiu, Đài Loan và Trường Đại học Masan, Hàn Quốc.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

Trong những năm qua, tập thể HĐQT, BGH và toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường đã đoàn kết, phát huy dân chủ, thực hiện đổi mới, sáng tạo, chung sức, chung lòng phấn đấu, đạt được những thành tích đáng phấn khởi, làm cơ sở cho những bước phát triển mới. Tất nhiên, trong quá trình phát triển nhà trường cũng còn một số hạn chế. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá trung thực, khách quan, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, công nhân viên, đặc biệt là của sinh viên, Ban Giám hiệu Trường ĐHCNMĐ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác quản lý, thường xuyên tổ chức đối thoại với sinh viên và ban cán sự lớp để nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên, tạo môi trường sống, giảng dạy, học tập tốt nhất cho giảng viên và sinh viên; kiên quyết khắc phục những hạn chế, thiếu sót, quyết tâm vươn lên xây dựng phương hướng hoạt động cho 5 năm kế tiếp.

Với sự cố gắng liên tục, không mệt mỏi của toàn trường, chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai không xa, Trường ĐHCNMĐ sẽ là trường đại học tiên tiến, góp phần đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế quốc dân và sự tin yêu, kỳ vọng của nhân dân, lãnh đạo các cấp.

 

                                      PGS.TS.NGND. Huỳnh Văn Hoàng

                                      Chủ tịch Hội đồng sáng lập

                                      Bí thư chi bộ

                                      Nguyên Hiệu trưởng

                                      Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.