Hội đồng trường

 

                               HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
                                                                          
                               

TS. NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG
 Chủ tịch 

                                     
             
 

TS. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN    
Phó Chủ tịch

ThS. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG GIANG
Thành viên
 
LÂM THỌ
 Thành viên
 
 
                                                                                                                   
 
 
×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinhmut@gmail.com Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển