Giá trị văn hóa của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là: "Năng động – Sáng tạo – Lĩnh hội tri thức – Hội nhập – Làm chủ tương lai"

TIN NỔI BẬT

s